Ο δικτυακός μας τόπος έχει ως σκοπό να ενημερώσει γονείς και εκπαιδευτικούς για τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου μας και να τους προσφέρει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό. Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από προγράμματα καινοτόμων δράσεων, χρήσιμα έντυπα και αιτήσεις για γονείς. Επίσης, θα βρείτε βίντεο από πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά δημιουργήματα νηπίων, καθώς και πληροφορίες για την πόλη μας, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε.